Obiective

Art.4 Obiectivele S.M.E.R.:
a)    Să analizeze periodic dinamica domeniului Microscopiei Electronice în România, să prezinte propuneri, conform legii, instituțiilor legislative și executive, să coordoneze și/sau să execute programe naționale și/sau teme de cercetare legate de microscopia electronică;
b)    Să sprijine societățile comerciale, instituțiile private sau cu capital de stat pentru efectuare de lucrări de cercetare științifică, de expertiză, diagnostic, consultanță, prognoză, asistență tehnică, analize de calitate, elaborări de norme și standarde din domeniul său de activitate în condiții determinate contractual;
c)    Să stabilească și să întrețină relații profesionale cu organizații naționale și internaționale pe profil de cercetare-dezvoltare, producție, standardizare etc.;
d)    Să susțină interesele profesional-științifice ale membrilor săi;
e)    Să informeze membrii săi asupra evoluției și progresului tehnic în domeniul microscopiei electronice și al domeniilor conexe;
f)    Să încurajeze și să ajute membrii asociației în publicarea de cărți și lucrări de specialitate;
g)    Să instituie premii anuale pentru cele mai bune lucrări publicate de membrii săi în țară și străinătate;
h)    Să susțină participarea membrilor săi la congrese, simpozioane, stagii de pregătire, școli de vară, mese rotunde, expoziții de specialitate, organizate pe plan regional, național sau internațional;
i)    Sporirea competenței membrilor S.M.E.R. prin ridicarea nivelului de pregătire profesională realizată prin: schimburi de experiență, contacte ale specialiștilor cu pregătire superioară cu specialiști din teritoriu, cursuri de specializare și perfecționare, participări la manifestări internaționale;
j)    Facilitarea accesului membrilor S.M.E.R. la revistele de specialitate,
k)    Organizarea de întâlniri periodice ale membrilor S.M.E.R. în cadrul simpozioanelor anuale;
l)    Inițierea și dezvoltarea de legături științifice cu alte societăți științifice din țară și cu societăți de microscopie din străinătate;
m)    Editarea unei reviste de specialitate, ca și a materialelor privitoare la diversele manifestări științifice;
n)    Organizarea anuala a unui simpozion (Workshop) de Microscopie Electronică adresată cercetătorilor și cadrelor universitare, precum și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și postdoctoranzilor (cu scopul de a-i familiariza cu diversele moduri de lucru ale microscopiei electronice, cu posibilitățile și limitările acestora);
o)    Atragerea de donații și sponsorizări pentru realizarea acțiunilor menționate mai sus (în limitele legalității și ale unei înalte moralități).